keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Sydänten liikutusta

Tarina alkoi jo opiskeluaikanani opinnäytetyön aihetta miettiessä. Tuolloin päädyimme ystäväni kanssa tekemään työn aiheesta Sepelvaltimotautipotilaiden elämäntapaohjaus ongelmaperustaisen oppimisen menetelmällä (PBL). Keskeisenä ideana on aktivoida oppijat etsimään itse tietoa ja työskentelemään tiedon parissa, perinteisen luennointimenetelmän sijasta. Työn tuotoksena syntyi opas sepelvaltimotautipotilaiden ohjaukseen PBL-menetelmällä.


Opinnäytetyö on kulkenut mukanani työelämässä. Ohjatessamme yhdessä sydänpotilaita Kuusamon terveyskeskuksessa sydänhoitajan kanssa, olemme toteuttaneet ohjausta mm. liikunnan osalta PBL -menetelmän avulla. Kiinnostus sydänpotilaiden kuntoutukseen on säilynyt ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa opiskellessa kehitin ensitietoryhmän jatkoksi sydänliikuntaryhmän, jossa potilaat pääsevät kiinni liikunnalliseen elämäntapaan ja saavat kannustusta harjoitteluun ja ohjausta turvallisen harjoittelun toteuttamiseen. Liikunnasta innostuneimmat ovat jatkaneet harjoittelua liikuntatoimen kuntosalilla, ja heidän kohdallaan voidaan puhua jo merkittävästä elämäntapamuutoksesta.

Nyt meidän ei pelkästään tarvitse kertoa ihmisille, että liikunta olisi heidän terveydelleen hyväksi, voimme myös tarjota, jotain missä he uskaltavat nostattaa sykettä ja jossa saa vertaistukea. Ryhmän alussa ja lopussa kaikki käyvät kuntotestissä, joka sisältää 6 min kävelytestin ja vartalon koukistajien sekä alaraajojen lihasvoimaa mittaavat testit. Testaukset toimivat kunnon mittareina ja motivoivat kunnon kohottamiseen.


Liikuntaryhmä on löytänyt paikkansa tarjoamimme ryhmien joukossa ja jatkaa toimintaa jatkossakin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti