keskiviikko 15. huhtikuuta 2015

#TuhatTyöpaikkaa

Meillä on Kuusamossa kaikki se osaaminen, asenne ja resurssit, joita tarvitaan luomaan #TuhatTyöpaikkaa luontopääkaupunkiin. Se vaatii vain vähän tekemistä. Juuri sitä mihin me täällä kehittäjäyhteisössä olemme ryhtyneet.

Lue lisää tästä >>

Jaanan ajatusvirtaa viime kohtaamiselta.

keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Kuusamon kehittäjäyhteisö

Tervetuloa rakentamaan Kuusamon kehittäjäyhteisöä. 
Yhdessä teemme isoja ja pieniä kehitysaskeleita ja tuotekehitystöitä alueen menestyksen rakentamiseksi.

Kotihoito on vapaiden ammattilaisten asiantuntijaorganisaatio – ei sittenkään tuotantolaitos


Vuorovaikutuksen kenttä
Uusi palvelutuotannon tapa.
Suomen työelämän rakenteet ja työpaikkojen toimintatavat perustuvat edelleen laajasti massatuotantoajatteluun. Myös vanhuspalvelut nähdään tehtaana, jossa ytimenä on keskittäminen ja standardointi sekä niihin pohjautuvat johtamisen, työn tekemisen ja asiakkuuden mallit. Työn sisällölliset kysymykset jäävät taustalle.


Massatuotannosta uuteen palvelutuotantoon siirryttäessä työn tekemisen mallit murtuvat. Vanhus on osallinen omaan elämäänsä, kohteesta osalliseksi merkitsee uutta palvelutuotannon tapaa. Yläviistosta annettavista palveluista siirrytään avoimiin vuorovaikutuksen kenttiin, osin digitaalisiin ja osin virtuaalisiin. Työn sisällöllinen merkitys, arvosidonnaisuus ja uudenlainen, osin digitaalinen sosiaalisuus korostuu Y- ja Z-sukupolvien vallatessa työmarkkinat. Meidän on muututtava.

IMG_1035
Vantaan Koivukylän kotihoidossa uskalletaan tehdä toisin.

Kotihoidossa toiminnanohjaus ja optimointi ovat hyvin perinteisiä massatuotannon keinoja. Vanhuspalveluita kehittävälle, metsäteollisuudessa työuraansa tehneelle tuotantotalouden diplomi-insinöörille kovin tuttuja ja hyvin toimineita. Mutta ne eivät toimi enää muuttuvassa työelämässä ja maailmassa. Paitsi toimivat, kun ensin otetaan uusi palvelutuotanto, luottamus henkilöstöön ja luovuus käyttöön. Vantaan Koivukylässä nämä ladyt ovat niin tehneet kotihoidon teknologiaa uudella tavalla hyödyntävässä Silver-hankkeessa. Aika uskomatonta. Kun työntekijöille annetaan täysi vapaus, heihin luotetaan ja he saavat pysyvät asiakkuudet, syntyy hetkessä kotihoitoon asiakastyytyväisyys, työnilo ja tiikerinloikka tuotavuudessa. Kolmen ladyn toiminta heijastuu koko kotihoitoon ja laajenemisen askeleet odottavat. Aina voi tehdä tosin.

Kirjoittaja on Tamora Oy:n toimitusjohtaja Jaana Utti.

Karl-Erik Michelsen - Uusi työ

Artikkelin pääset lukemaan tästä